Yaşanan Nüfusun Hayat Standartlarının Korunması ve Çalışan Bağlılığı Açısından Bireysel Emekliliğe Bakış

Özgür Obalı Vakıf Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü

İbrahim Bodur Auditorium (Natuk Birkan Binası)
October 7, 2019 - 19:00