Türkiye'de ve Dünyada Gıda Sektörü

Mehmet Tütüncü
Ülker Holding CEO

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
December 7, 2015 - 19:00