Türkiye'de Bankacılık Sektörü ve Beklentiler

Mehmet Nazmi Erten
Burganbank Yonetim Kurulu Baskani

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
November 13, 2017 - 19:00