Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkelerde Borç Sermaye Piyasaları ve Diğer Uluslararası Borçlanma Enstrumanlarına Bir Bakıs

Hulusi Horozoğlu
Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, HSBC

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
March 6, 2017 - 19:00