Türkiye Sermaye Piyasasında Fon Yönetimi Ürünleri ve Geleceği

Müge Atasoy
SPK Kurumsal Yatirimcilar Dairesi

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
May 11, 2015 - 19:00