Türkiye’de Perakende Sektörü ve Beklentiler

Tankut Turnaoğlu
Vice President and General Manager Turkey/ Caucasus Procter & Gamble

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
February 23, 2015 - 19:00