Girişimcilik ve Uluslararası Yatırım

Nevzat Aydın
Yemek Sepeti, CEO

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
April 25, 2016 - 19:00