Dünya Ekonomisi ve Piyasalarda Son gelişmeler

Cüneyt Başaran
Bloomberg HT Haber Müdürü

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
October 27, 2014 - 19:00