Bir Uluslararası Hızlı Tüketim Malları Şirketinde Finansal Liderlik

İsmail Kartal
CFO, P&G Türkiye ve Kafkasya

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
April 3, 2017 - 19:00