The Behavior of Leaders – A Political Economy Perspective

Allan Drazen
University of Maryland

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
December 15, 2014 - 19:00