Bankacılığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı ve "Go to Market" Stratejisi

Pınar Abay
ING Bank Turkey, CEO

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
March 14, 2016 - 19:00