ABD'de yeni ekonomik politika rejimi ve potansiyel küresel etkileri

Turgut Kışınbay
Senior Analyst Oppenheimer Funds

Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi
December 12, 2016 - 19:00